Integritetspolicy

Om du använder någon av mina tjänster

Jag samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, vilket inkluderar: namn, e-post och vilken service jag tillhandahållit.

Vi samlar inte in mer information än nödvändigt. 

Hur länge kommer du ha min information?

Jag behåller endast mailkonversationer så länge vi har pågående kommunikation men jag sparar i vissa fall ett register bestående av namn, epost och vilken tjänst du köpt av mig. Du har rätt att när som helst be att bli borttagen från registret.

Med muntligt samtycke under kurs/utbildning publicerar jag ibland bilder på kursdeltagare i sociala medier. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke och be oss avpublicerar bilden. Vid doulauppdrag finns egen överenskommelse.

Med vilka delas informationen med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige. Ingen förutom Profylaxkurser.se och bokningssystemet vi för tillfället använder oss av, har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att jag delar den, till exempel enligt bokföringslagen.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter jag har om dig.

Rätt till rättelse: Jag vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att jag ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Har du anmält dig till mitt nyhetsbrev görs detta genom att själv avregistrera dig i senaste mailet.

Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du mig via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast 210830.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress: eva.grape.ersson@gmail.com

Sekretess, Personuppgifter och Marknadsföring

Jag lagrar endast uppgift som registrerats av kunden själv eller av oss i samband med lagd order. Jag förbinder mig att ej lämna ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part utan kundens uttryckliga medgivande. Jag förbinder mig att omedelbart ta bort information om kunden på dennes begäran.

Personuppgiftsansvarig är Eva Grape Ersson ord nr 9207221444, som behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av uppgifterna (inklusive i förekommande fall personnummer) kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra mitt åtaganden mot dig som kund, samt i sällsynta fall informera om våra erbjudande. 

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer. Vi kan ej garantera att bild återger tjänstens exakta utseende samt beskaffenhet. 

Force Majure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.